Investicije

Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti. 

 

Investicija u nekretnine je jedan od produktivnijih vidova dugoročnog ulaganja, budući da donosi višestruke koristi. Investicione nekretnine generišu prihod, pored toga što mogu služiti i za primarno stanovanje.

Ulaganje u nekretnine jedan je od najčešćih oblika ulaganja za kojeg se odlučuje veliki broj ljudi diljem svijeta. Radi se o obliku ulaganja koji je izrazito postao popularan , budući da se nekretnine već tradicionalno smatraju dugoročno isplativom investicijom u koju je pametno ulagati.